Adatkezelési szabályzat

ViaSale Travel – www.tenerifeinfo.hu

A ViaSale Travel mind a saját eljárása, mind a honlapon keresztül tudomására jutott személyes adatok tekintetében a személyes adatok védelméről szóló spanyol és magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

A weboldal látogatásához (tallózás) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele kizárólag személyes adatok közlésével lehetséges (ld. repülőjegy értékesítés, szállásfoglalás, biztosítás megkötése). A folyamat során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg más adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatás megrendelésének lehetőségéhez Ön nem férhet hozzá. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét a ViaSale Travel nem ellenőrzi, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség.

Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni közvetlenül vagy a ViaSale Travel részére küldött e-mail útján.

Az adatkezelés (mind a weboldalon megadott adatok, mind pedig a munkatársunk részére közvetlenül megadott adatok vonatkozásában) hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a ViaSale Travel szolgáltatásának megrendelése és a szolgáltatás teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk, illetve továbbítunk. Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat nem használjuk fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás céljára. A kezelendő személyes adatok körét a kitöltött kérdőív, valamint a megadott adatok (vezeték- és keresztnév, e-mail cím; míg szolgáltatás megrendelése esetén pedig valamennyi, a megrendeléshez szükséges adat, mely szolgáltatás fajtánként változhat) adják.

A ViaSale Travel minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vett és megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok biztonságos kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, az adatokkal való visszaélés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges.

Szolgáltatásainkat munkavállalóink, illetve szerződött partnereink útján látjuk el. Ennek érdekében szerződött partnereink részére továbbítjuk – az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges, megrendelőlapon szereplő – adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a megrendelt szolgáltatást. Kifejezetten tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatásink teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához továbbításához, kezeléséhez. A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatinak a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása során a ViaSale Travelnek nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy adatkezeléséért. A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.

Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet.